Matomo är analysverktyget för din webbstatistik som värnar om besökarnas integritet eftersom din data kan lagras där du vill placera den. Exempelvis lokalt på Åland.

Att mäta och samla webbstatistik har blivit ett självklart och viktigt hjälpmedel för alla företag med egen webbplats. Genom att använda statistiken som underlag till förändringar på webbplatsen får du ett avsevärt bättre utfall och du kan också se effekterna av dina investeringar.

Matomo vs. Google Analytics

Vi har alla länge förlitat oss på Google Analytics fria tjänst för uppföljning av webbstatistik men i och med GDPR behöver vi omvärdera det. Google Analytics lagrar all statistikdata i USA där GDPR inte är gällande lagstiftning vilket medför problem för alla organisationer som vill kunna försäkra sig om att de tjänster de använder inte förmedlar information vidare om sina besökare.

Vi på Vibb kan lagra din Matomo-statistik lokalt på Åland och vi kan även importera din tidigare statistik från Google Analytics så att ingen data går förlorad. Du får all webbhistorik med dig och samtidigt en lösning som skyddar information om dina besökare. Du som är van användare av Google Analytics kommer inte ha några problem alls att tolka och analysera din data med hjälp av Matomo istället.

Men om besökarna nekar till cookies då?

Inga problem, i Matomo kan vi ställa in så att inga identifierande kakor sätts utan alla besökare tolkas som nya. Det gör att statistiken ändå kan sparas utan att några kakor behöver sättas.

Kontakta oss så kan vi visa en demo och berätta mer om prisupplägget för tjänsten.