Genom att bygga din webbplats tillgängligt ger du som webbplatsägare förutsättningar för alla besökare att använda din webbplats utan en massa onödiga hinder. Och din sökmotoroptimering får en skjuts på köpet!

Vad är WCAG?

WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines eller Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll. WCAG-riktlinjerna hjälper webbutvecklare att skapa design och funktioner som inkluderar fler personer att ta del av innehållet oavsett om de har variationer av visuella, motoriska, neurologiska eller kognitiva funktioner. Och andra användare gynnas också: den äldre befolkningen, personer med tillfälliga skador där finmotoriska rörelser kan vara svåra, liksom även småbarnsföräldrar som sällan har bägge händerna fria.

Mer än bara innehåll

Riktlinjerna omfattar även presentationen och funktionerna: design och webbteknik behöver också utformas på ett tillgängligt sätt. De kriterier som definierar tillgänglighet ska sammantaget vara möjliga att uppfatta, utföra, förstå och vara tekniskt robusta.

Exempel på kriterier som behöver uppfyllas enligt WCAG 2.0 och 2.1:

  • Ge textalternativ för icke-textinnehåll och ljudbeskrivning + textning för videoklipp med ljud
  • Presentera allt webbinnehåll enligt en logisk och förutsägbar ordning
  • Gör tangentbordsnavigering tillgängligt för att navigera till och från allt innehåll samt för att pausa, stoppa, automatiskt uppdatera innehåll
  • Spela inte upp några ljud eller videoklipp automatiskt
  • Definiera varje komponents syfte utgående från funktion för knappen, länken eller fältet etc.
  • Se till att element inte ändras vid fokus eller inmatning
  • Identifiera och märk upp inmatningsfel på ett tydligt sätt
  • Se till att koden validerar

Vad är nytt i WCAG 2.2?

De tidigare versionerna av riktlinjerna, 2.0 och 2.1 definierar tillsammans 50 olika framgångskriterier för bättre tillgänglighet och WCAG 2.2 lägger därtill ytterligare 9 kriterier. För att en webbplats ska anses uppfylla WCAG 2.2 behöver alla 59 kriterier vara uppfyllda. De nya kriterierna hänvisar bland annat till att uppvisa tydligare fokus på olika funktioner och element vid tangentbordsnavigering, större klickbara ytor för viktiga funktioner och korrekt sidhänvisning även vid in-zoomning och förstoring av innehåll.

Vill du veta mer?

Hur din webbplats kan uppfylla tillgänglighetsriktlinjerna bättre och hur du kan underlätta för dina besökare? Mejla carina@vibb.ax