Den åländska toppdomänen .ax förvaltas av Ålands landskapsregering som i sin tur fördelat den praktiska skötseln till registrarer. Vibb är en av dem.

Domännamnet kan registreras av en juridisk person, en enskild näringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person. Man behöver inte ha verksamhet i landskapet Åland.

Vi ansvarar för att ditt domännamn registreras och bevakar fortsatt förnyelse av namnet hos Ålands landskapsregering. Uppdraget är fortlöpande och förnyas automatiskt vart femte (5) år. Eventuell uppsägning av domännamn eller byte till annan registrar skall meddelas oss senast 6 månader innan domännamnet förfaller till betalning nästa gång. Förfallodag finns på whois.ax eller på begäran från domains@vibb.ax.

Fullständig information om ax-domänen hittas på whois.ax.

I FÖRSTA HAND ÅLÄNDSKA FÖRETAG OCH ORGANISATIONER

Vi betjänar i huvudsak företag och organisationer med finländskt FO-nummer. För privatpersoner rekommenderar vi Ålcom eller någon annan registrar.

COMPANIES OUTSIDE ÅLANDS ISLANDS

We do not provide domain service for companies outside Åland Island, choose registrars from this list.

DOMÄNNAMN OCH VARUMÄRKESSKYDD

Förutom vissa formkrav som anges i villkoren bör man vara medveten om namn- och varumärkesskydd innan man registrerar ett domännamn.
Kontrollera att du inte kränker någons rättigheter.
Läs mera här.

FRISKRIVNING AV ANSVAR - STRAX KOMMUNIKATION

Vid eventuellt intrång på annans rättigheter är ansvaret helt den sökandes med eventuella juridiska och ekonomiska konsekvenser. Detta gäller oavsett om intrånget är medvetet eller omedvetet.

UPPGIFTERNA ÄR OFFENTLIGA

Uppgifterna om domännamnet är offentligt och sökbart i whois-databasen där det framgår domännamn, innehavare, namnservrar, registreringsdag och giltighetsdag.

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

Registreringen av domännamn under toppdomänen .ax regleras av Informationssamhällsbalk (FFS 917/2014) paragrafer om domännamn samt Domännamnsföreskrift M68. Från och med 5 september 2016 trädde den nya lagen om toppdomänen .ax. I lagen stipuleras om bland annat verksamhetsmodellen för administreringen av domännamn, ansvar och skyldigheter samt domännamnets form och innehåll.