Priser och produkter

Om inget annat specificerats i offerten/anbudet är; priserna exklusive moms med reservation för eventuella valutaförändringar och betalningsvillkoren är 14 dagar.

Offert & Köp

Offert/anbud är giltig enligt angiven tid i offert underlaget. Om ingen giltighet har specificerats är offerten/anbudet giltigt i 30 dagar med start från och med offerten/anbudets datum för utskrift. Vid ett köp baserat på offerten/anbudet uppkommer avtal då köparen meddelat att denne antar offerten/anbudet. 

Drift och underhåll

Om inget har specificerats i offerten/anbudet är: 
Uppsägningstiden för drift- och underhåll är 6 månader.
- Månadskostnaden för drift- och underhåll faktureras per halvår.  
Kostnaden för drift- och underhåll börjar debiteras då utvecklingen av hemsidan påbörjas.

Fakturor

Fakturor skickas som  e-faktura eller PDF per e-post. 

Avtal

Godkänd offert/estimat fungerar som ett projektavtal mellan Vibb och uppdragsgivaren.Uppdragsgivaren har rätt att häva avtalet. Om uppdragsgivaren häver avtalet har Vibb rätt till ersättning för utfört arbete och nedlagda kostnader. 

Reservation

Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantörer och eventuella valutaförändringar.