Vi värnar om skyddet av dina personuppgifter. I denna integritetspolicy beskriver hur vi hanterar dina uppgifter. Genom att använda vår tjänst accepterar du vår integritetspolicy och hur vi hanterar dina personuppgifter. 

Vad är en personuppgift?  

Vad som avses med en personuppgift är en uppgift som kan identifiera en individ, som till exempel namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, bilder eller filmer. 

Parter och ansvar 

Vibb Ab (1602636-0) är registrar och ansvarig för hantering av domäner för Ålands Landskapsregering. Vid domänregistrering på vibb.ax/registrera-ax-doman skickas uppgifter vidare till Ålands landskapsregering som är personuppgiftsansvarig för ax-domänregistret https://whois.ax 

Här kan du läsa mer om hur Ålands landskapsregerings hantering av data:   

Ålands landskapsregering 
Domänregistreringen 

Hantering av personuppgifter och data 

Vibbs utgångspunkt är att inte registrera eller samla in data som inte anses nödvändigt för vår verksamhet, och heller inte spara data längre än vad syftet kräver. 
 
1) Personuppgifter som vi samlar in framkommer tydligt på formuläret vibb.ax/registrera-ax-doman. Informationen samlas enbart in i syfte att kunna registrera ax-domäner till kunder och för fakturering av tjänsten. Datat sparas tillfälligt på webbservrar som driftas hos Consilia Solutions på Åland, innan vi överför dem till vårt faktureringssystem. 

2) Personuppgifter som vi samlar in för våra nyhetsbrev framkommer tydligt på formuläret vibb.ax/nyhetsbrev. Information om våra nyhetsbrevsprenumeranter (namn och e-post) lagras inom EU hos vår leverantör för nyhetsbrev, Sendinblue.

3) Vi samlar in IP-adresser för att kunna ta del av anonym statistik i Google Analytics. När du besöker vår hemsida lagras kakor (cookies) på din dator. En cookie är en liten textfil som lagrar information på din dator. Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Du kan inaktivera cookies i din webbläsare. IP-adresser och kakor (cookies) innehåller inga personuppgifter.  

Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och delas inte med annan tredje part än vad som nämns i denna policy med undantag för att uppfylla eventuell rättslig skyldighet.

Hur länge sparas dina uppgifter? 

Vi sparar dina uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. För faktureringsändamål sparas dina uppgifter så länge det finns ett kundförhållande mellan beställaren och Vibb och därefter så länge bokföringslagen kräver.  

Finns du registrerad i vårt (Vibb) register har du rätt till att:  

  • Ta del av dina uppgifter som vi har registrerade 

  • Begära att få dina uppgifter som finns i registrerat raderade. Observera att lagstadgade uppgifter i domänregistret inte kan tas bort om du vill behålla domänen 

  • Begära att få ut dina uppgifter i syfte att ge dem vidare till annan part 

  • Korrigera de uppgifter som registrerats felaktigt.  

Ändringar i integritetspolicy 

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar kommer att publiceras på denna sida. 

Ta gärna kontakt 

Hör gärna av dig vid frågor till:  

info@vibb.ax
+358 18 525 875