Discover Åland

Discover Åland är en klar favorit bland åländska turister och branschföretag inom resenäringen. Med känsla väcker vi intresset för Ålands viktigaste områden inom resa, logi och upplevelse. Se mediakort.

Upplaga 

25.000 ex, 3 språk

Målgrupp

Ålänningar och turister