ÅLR Läroplan

Vi har hjälpt ÅLR att göra myndighetsinformation lättillgänglig och intressant, genom utbildningsfilmer, tillhörande foldrar och en webbplats. Syftet är att stöda skolor och daghem att förverkliga lagens och läroplanernas intentioner. 

Det åländska utbildningssystemet

Kommunerna ansvarar för barnomsorg och grundskola medan landskapsregeringen (ÅLR) ansvarar för Ålands gymnasium och Högskolan på Åland. Åland har egen lag och läroplaner för barnomsorg och grundskola.

Uppdrag

Film, webb och print

CMS

Drupal

Upplaga

30.000

URL

https://www.laroplan.ax/