Ålands Radio

För att public service ska fortsätta vara relevant och tjäna allmänheten krävs kontinuerlig utveckling av verksamheten och utbudet. Ålands Radios webb och app ger läsaren lättillgängliga och relevanta nyheter och kultur. 

Om Ålands Radio

ÅRTV, är ett landskapsägt aktiebolag som har ansvar för distribution av etersänd public service-radio och -TV på Åland samt för produktion av kanalen Ålands Radio

Uppdrag

UX och utveckling av webb samt API för app

Utvecklad

Drupal

URL

alandsradio.ax