Ålands Radio

För att public service ska fortsätta vara relevant och tjäna allmänheten krävs kontinuerlig utveckling av verksamheten och utbudet. Ålands Radios webb och app ger läsaren lättillgängliga och relevanta nyheter och kultur. 

Uppdrag

UX och utveckling av webb samt API för app

Utvecklad

Drupal

URL

alandsradio.ax