Ålands landskapsregering

Vi har förnyat Ålands största myndighetswebbplats.

Ålands landskapsregering är det självstyrda Ålands förvaltningsorgan med ansvar för de områden som Åland har självbestämmande över, i stället för den finska staten. Myndigheten har ca. 400 anställda med uppdrag att förverkliga den politiska regeringens arbete. Avdelningarna handlägger regeringens ärenden inom sina olika sakområden.

I projektet ingick ny webbdesign med ännu större fokus på tillgänglighet särskilt för mobila enheter. Innehållet och dess struktur har inte förändrats, för att göra övergången så smidig som möjligt för användarna. Alla texter, bilder, bilagor och kontaktpersoner har däremot migrerats maskinellt till en helt ny plattform som framtidssäkrar webbplatsen och bäddar för vidareutveckling av nya funktioner med fräsch webbteknik. 

Inom designförnyelsen tog vi fram ikoner för de olika ämnesområdena som tidigare illustrerats med bilder. Även typografi och textplaceringar har optimerats för läsbarhet, särskilt på mindre skärmar. Webbfunktionerna har utvecklats inom ramen för Ådas webbpaket för myndighetswebbplatser och därtill flera helt unika funktioner för specifikt innehåll från regeringen, exempelvis ÅLEX-samlingen av åländsk lagstiftning. 

Uppdrag

UX, tillgänglighet, Illustration, webbutveckling

CMS

Drupal 9

URL

regeringen.ax