ÅHS

ÅHS behövde en ny tillgänglighetsanpassad webb för att möta aktuella krav. En nuläges- och behovsanalys genomfördes och därefter anpassades den grafiska profilen, bilder och texter uppdaterades och sidan utvecklades i drupal.

Om ÅHS

ÅHS ansvarar för hela den offentliga hälso- och sjukvården på Åland
– från mödra- och barnhälsovård till olika former av specialiserad sjukvård och vård i livets slutskede.

Tillgängliget

WCAG 2.1

Utvecklad

Drupal 9

URL

ahs.ax