Åland Travel magazine

Åland Travel Magazine är en klar favorit bland åländska turister och branschföretag inom resenäringen. Med känsla väcker vi intresset för Ålands viktigaste områden inom resa, logi och upplevelse. Se mediakort.

Upplaga 

20.000 ex, 3 språk

Målgrupp

Ålänningar och turister